Bostobox

- boxer hvad ellers?


BOXEROPDRÆT SIDEN 1979


v/Kirsten Jensen

Østervej 6

4840 Nr. Alslev

Mobil 25 78 11 09

Mail: post@bostobox.dk

Spondylose


Er en form for gigtlidelse, som normalt findes hos de allerfleste ældre boxere. Det er knoglenydannelser, som starter et eller flere steder langs rygraden, og kan brede sig langs hele rygraden, så hunden til sidst er helt stiv i ryggen.


Den spondylose, der starter i 1 års alderen menes at være en arvelig form, hvordan det nedarves vides ikke bestemt. Men det menes at være polygenetisk, d.v.s. at mange gener har indflydelse, og at miljøet også spiller ind, ligesom for HD.


I Tyskland har man siden januar 2000 krævet spondylose-røntgen efter det fyldte 2. år for alle nye avlshunde. Efter 1 års undersøgelser ser det ud til at spondylose er noget vi må leve med længe: 60% har fra en mild til alvorlig spondylose. Det gode er, at de færreste boxere får svære problemer, og at hvis den får problemer, kan man i dag lægge guld ind.


Mine hunde bliver også fotograferet dels samtidig med HD, dels når de er fyldt 2 år. Disse sidste billeder sendes til Tyskland, så mine hunde har en officiel aflæsning og hvis det ikke ser acceptabelt ud bruges den ikke i avl.


Min erfaring med spondylose går tilbage til 1981 hvor en af mine B-hvalpe blev røntgenfotograferet da den skulle til avlskåring i Tyskland. Det viste sig at hun havde spondylose i korsbenet 14 mdr. gammel. Jeg spurgte dyrlægen om avl, og han sagde, avl du bare, hvis hun kan holde til det ! Det kunne hun ikke, hun blev aflivet 3½ år gammel fordi hun p.g.a. smerter ændrede væsen fuldstændig, hun gemte sig og så sig hele tiden tilbage.


I Tyskland inddeles spondylose i 5 grader: 0 - 1 – 2 – 3 og 4, hvor 0 er fri, 1 er overgangsfom, 2 er let, 3 er middelsvær og 4 er svær. Der er ikke (endnu) sat grænser for avl, hunden skal bare være undersøgt. Min Doni viste ikke tegn på spondylose ved HD–undersøgelsen (ungdomsspondylose). Hun blev undersøgt igen 4½ år gammel og havde sp2 i et brystled. Ici var fri 14 mdr. gammel og 2 år gammel har hun sp1.